Greiningar- og ráðgjafarstöð (síðar Ráðgjafar- og greiningarstöð) tók formlega til starfa árið 1986 og frá þeim tíma hefur  verið haldin ráðstefna á hverju voriþar sem málefni barna með þroskafrávik hafa verið í brennidepli. Hér neðar má sjá tengil á upptökur og annað ítarefni frá vorráðstefnum í öfugri tímaröð.

2023 - Fagmennska og framsækni í þjónustu við börn með fatlanir

2022 - Börn með fatlanir - Virkni og velferð

2021 - Börn með fatlanir - Viðhorf og valdefling.  

2020 Mennt er máttur. Fjölbreytt þjónusta fyrir nemendur með sérþarfir á öllum skólastigum


2019 - Framtíðin er núna! Snemmtæk íhlutun fyrir börn með þroskafrávik.


2018 - Mátturinn í margbreytileikanum! Einhverfa og skyldar raskanir - þekking og leiðir í þjónustu við börn og ungmenni


 2017 - Fötluð börn og ungmenni - Heildræn þjónusta: Árangur og áskoranir 


2016 - Litróf fatlana - Sjaldan er ein báran stök 


 2015 - Fötluð börn verða fullorðin - Hvað bíður þeirra? 


 2014 - Fjölskyldumiðuð þjónusta. Ávinningur og áskoranir


2013 - Ýmsar ásjónur einhverfunnar


2012 - Íhlutun í æsku. Ábati til framtíðar


2011 - Siðfræði og samstarf


1986 - 2010 Yfirlit