บทบาทของศูนย์การวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาของรัฐ,รัฐบาลต้องการให้แน่ใจว่าเด็กที่มีอาการด้อยการพัฒนามีชีวิตและได้รับการวิเคราะห์,ในการใช้ชีวิตประจำวันได้และควรได้รับการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาและการเยียวยาอื่น  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา

ศูนย์การวิเคราะห์และศูนย์ให้คำปรึกษาของรัฐและศูนย์รวมความรู้แห่งชาติความรู้ส่วนกลางที่ดำเนินงานแบบมีขั้นตอนให้บริการเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปีไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม หน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลขที่ 83 ตั้งแต่ปี2003. บทบาทก็คือ,การดำเนินการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการในวงกว้างเพื่อการดำเนินการวิจัยทางทฤษฎีในสาขานี้และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความผิดปรกติและโดยมีการติดตามผลในระยะยาว การที่ได้ทำการเผยแพร่ความรู้เรื่องและความล้าช้าและการด้อยค่าทางการพัฒนาการและให้ความรู้เกี่ยวการรักษาที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วย

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อการใช้บริการเบื้องต้นที่ครอบคลุมและแนวทางที่ได้มุ่งเน้นไปยังสายสัมพันธ์ทางครอบครัวเพื่อให้ได้มีความใกล้ชิด พ่อแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการให้บริการและควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการเด็กและครอบครัว ก่อนที่เด็กจะเข้ารับบริการที่ศูนย์การวิจัยและคำแนะนำการพัฒนาและทักษะของพวกเขาจะต้องได้รับการประเมิน (การตรวจสอบเบื้องต้น) ดูเว็บไซต์ของสถานี www.rgr.is

สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับการอ้างอิงเกี่ยวกับออทิสติกและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นการชะลอการพัฒนาการทางสมองและความพิการทางร่างกาย เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าพิการทางสมองและร่างกายมีสิทธิ์ที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคนพิการ นอกจากนี้ยังให้บริการคนพิการในนามของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

บิดามารดามีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม (www.tr.is) เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความพิการของเด็ก นอกจากนี้ Sjúkratrygging Íslands (www.sjukra.is) จะจ่ายค่าอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ,การฝึกอบรมและค่าเดินทาง.

Endurskoðað í desember 2018

สิ่งสำคัญที่ควรรู้

เมื่อเด็กและเยาวชนจะเข้ารับบริการที่ศูยน์การวินิจฉัยสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือประเด็นต่อไปนี้.

การพักผ่อน

เนื่อกจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องนอนหลับให้เพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอด้วย.

การใช้ยา

ผู้ปกครองขอให้ไม่เปลี่ยนการใช้ยาของเด็ก, เพราะถือว่าเพื่อใช้เนื่องจากอาการสมาธิสั้นและอาการรบการพฤติกรรม.

สิ่งที่ควรนำมาด้วย

เมื่อเด็กจะเข้ารับทำการสังเกตการณ์สิ่งที่สำคัญต้องนำมาคือสิ่งที่จำเป็นที่ใช้เช่น แว่นตาและเครื่องช่วยในการได้ยิน (หูฟังเทียม). การประเมินทักษะด้านการเคลื่อนไหวสิ่งสำคัญคือเด็กต้องสวมเสื้อผ้าสบายและนำรองเท้ากีฬามาด้วย. จะดีมากถ้าเตรียมเสบียงสำหรับวันนั้นที่มีกำหนดรายการยาว.

อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ถ้าบุตรของคุณใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเช่น อุปกรณ์พยุงกระชับ, อุปกรณ์ช่วยการเดิน, เก้าอี้นั่งทำงานแบบพิเศษหรือเบาะลองนั่ง, อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารหรือสื่งอื่นที่สำคัญนำมาด้วย.

ถ้าหากจำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดรายการ

หากด้วยเหตุผลใดก็ตามครอบครัวไม่สมารถเข้าพบตามกำหนดได้สิ่งสำคัญควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ Greiningarstöð (ศูนย์การวินิจฉัย) หมายเลข ๕๑๐-๘๔๐๐.

หากมีคำถาม

หากผู้ปกครองมีคำถามจะดีที่สุดติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับบุตรของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล. ชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเชื่อมโยงบุตรคุณจะปรากฎตามกำหนดรายการของบุตรและตามเอกสารอื่นๆ.

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, febrúar 2019