Lög, reglugerðir, réttindi og sáttmálar sem tengjast fötluðum börnum og börnum með þroskafrávik

Hér á finna tengla á á ýmis réttindi, lög og reglugerðir sem varða málefni barna og fjölskyldna sem eru í þjónustu Ráðgjafar- og greiningarstöðvar

Barnalög

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna

Barnaverndarlög

Helstu lög og reglugerðir um málefni fatlaðs fólks

Lög um félagslega aðstoð

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga

Lög um fæðingar- og foreldraorlof

Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna

Ný lög um Ráðgjafar- og greiningarstöð

Eldri lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð frá 2003

Hér má sjá Frumvarp um breytingu á lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, nr. 83/2003, sem taka gildi 1. jan. 2022.

Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna

Lög um grunnskóla

Lög um heilbrigðisstarfsmenn

Lög um heilbrigðisþjónustu

Lög um leikskóla

Lög um málefni fatlaðs fólks

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk

Lög um réttindi sjúklinga

Lög um sjúkraskrár

Lög um vinnumarkaðsaðgerðir

Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna
Á auðlesnu máli - inngangsorð - Á auðlesnu máli - yfirlýsingin

Reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innanlands

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla

Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum

Reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla

Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja

Reglugerð um túlkun á upplýsingum um heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga

Reglugerð um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði sjúkratryggðra við tannlækningar

Reglugerð um greiðsluþátttöku Tryggingastofnunar ríkisins vegna kostnaðar sjúkratryggðra barna yngri en 18 ára við þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
Samningurinn á auðlesnu máli

Stjórnsýslulög

Umboðsmaður barna

Upplýsingalög