Layunin ng State Diagnostic and Counselling Center ang pagtiyak na ang kabataan (mula bata hanggang lalabintaunan) na may mga karamdaman sa pag-unlad, kung saan sa katagalan ay magreresulta sa kapansanan, ay makatanggap ng pagsusuri (diagnosis), payo at mga kaparaanan upang mapabuti ang kalidad ng buhay.

Ang State Diagnostic and Counseling Center ay sentro ng mga serbisyo at  kaalaman na  namamalakad sa propesyonal na bantayan at nagmamalasakit sa mga bata hanggang sa 18-taong gulang saan man sila nakatira sa bansa. Ang ahensya ay namamalakad ayun sa batas sa Act. nr. 83/2003. Tungkulin nito ang pagbigay ng pagsusuri at pagpayo para sa mga bata na may labis na kapansanan sa pag-unlad, pagsagawa ng masuri na pananaliksik sa larangang ito at pagbigay sa mga batang may mga hindi pangkaraniwang o bihirang kapansanan ng pangmatagalang pagsusuri. Ang pagkuha at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga kapansanan at pagkaantala ng pag-unlad at pagsasanay tungkol sa mga paraan ng paggamot ay tangi sa mga tungkulin ng ahensya. 

Ang pamamalakad ay nakabase sa mga kumprehensibong serbisyo sa pagbigay ng makatuwirang tagubilin sa pamilya. Hinihikayat ang mga magulang upang aktibong makibahagi sa proseso ng serbisyo at na makilahok sa mga desisyon tungkol sa pagtulong sa bata at ng buong pamilya. Bago itukoy sa State Diagnostic and Counseling Center ang bata ay kailangang tapusin ang pagsuri sa kanyang pag-unlad at kasanayan (pangunahing pagsusuri). Karagdagang impormasyon ay makikita sa website ng ahensya, www.rgr.is

Ang pinaka-karaniwang na dahilan sa pagsangguni ay pinaghihinalaang autismo at kaugnay na sakit/karamdaman nito (Autism Spectrum Disorder), pagkaantala sa isip (Intellectual Disability) at kapansanan sa pagkilos (Motor Disorders). Ang mga batang nasuri na may kapansanan ay may karapatan sa tamang serbisyo sa mga taong lumalaki siya batay sa Act on Disabed Persons. Higit pa rito, makikinabang sila sa mga serbisyo para sa mga may kapansanan sa pangangasiwa ng kanilang munisipalidad.

Ang mga magulang ng mga batang may kapansanan ay mayroon ding karapatan sa home-care allowance ng  Social Insurance Administration (www.tr.is) dahil sa pagtaas ng mga gastusin para sa mga may kapansanan. Ang Icelandic Health Insurance (www.sjukra.is) ang magtutustos sa mga gamit na pang-alalay, mga pagsasanay at mga gastusin sa pagbibiyahe.

Endurskoðað í desember 2018

IMPORTANTENG MALAMAN

Prieš vaikams bei paaugliams atvykstant į Valstybinį diagnostikos ir konsultacijų centrą yra labai svarbu atkreipti dėmesį į šiuos punktus.

Poilsis
Kadangi pokalbiai bei diagnostiniai tyrimai pareikalauja iš vaikų nemažai energijos, labai svarbu, kad jie atvyktų gerai išsimiegoję bei pailsėję.

Vaistai
Tėvai yra prašomi nekeisti vaistų, taip pat ir vaistų nuo hiperaktyvumo bei elgesio sutrikimų, vartojimo režimo.

Turėti su savimi
Kai vaikas atvyksta diagnostiniam tyrimui, labai svarbu yra su savimi turėti visus vaikui  reikalingus daiktus, tokius kaip pavyzdžiui akiniai ir klausos aparatas. Jeigu yra atliekamas judesių raidos tyrimas, yra svarbu, jog vaikas būtų apsirengęs patogiais drabužiais bei turėtų su savimi sportinius batelius. Kadangi tyrimai užima nemažai laiko, būtina su savimi turėti ir užkandžių.

Pagalbinės priemonės
Jeigu vaikui yra reikalingos pagalbinės priemonės, tokios kaip įtvaras, pagalbinės vaikščiojimo priemonės, speciali darbo kėdė arba sėdynė, pagalbinė susikalbėjimo priemonė, yra būtina jas turėti su savimi.

Jeigu reikia pakeisti laiką
Jeigu pasikeitus aplinkybėms šeima negali atvykti sutartu laiku, yra svarbu pranešti  Valstybiniam diagnostikos ir konsultacijų centrui telefonu 510-8400.

Jeigu turite klausimų
Jeigu vaiko tėvams iškyla klausimų, geriausia yra susisiekti su vaiko kontaktiniu asmeniu telefonu arba elektroniniu paštu. Vaiko kontaktinio asmens vardas yra nurodytas vaiko stebėjimo programoje bei kituose dokumentuose.

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, febrúar 2019