Rolą Państwowego Ośrodka Diagnostyki i Doradztwa jest zapewnienie dzieciom z poważnymi odchyleniami rozwojowymi, które mogą prowadzić do późniejszej niepełnosprawności, diagnozy, doradztwa i innej pomocy, mającej wpływ na poprawę jakości ich życia.

Państwowy Ośrodek Diagnostyki i Doradztwa jest specjalistycznym centrum usług i wiedzy, które działa w sposób interdyscyplinarny, służąc dzieciom w wieku do 18 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania na Islandii. Ośrodek działa zgodnie z ustawą nr 83 od 2003 r. Jego rolą jest między innymi przeprowadzanie badań i udzielanie poradnictwa dzieciom z rozległymi zaburzeniami rozwojowymi, przeprowadzanie specjalistycznych badań i zapewnienie  dzieciom ze złożonymi i rzadkimi niepełnosprawnościami długoterminowej asysty. Dodatkowo rolą ośrodka jest pozyskiwanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych oraz edukacja na temat głównych metod leczenia.

Działalność jest zorganizowana w oparciu o kompleksowe usługi i podejście zorientowane na rodzinę. Rodzice są zachęcani do aktywnego udziału w procesie świadczenia usług i do uczestniczenia w decyzjach dotyczących usług dla dzieci i rodziny. Przed skierowaniem dziecka do ośrodka należy ocenić jego rozwój i umiejętności (badanie wstępne). Zobacz stronę internetową ośrodka, www.rgr.is

Najczęstszymi przyczynami skierowania do ośrodka jest podejrzenie autyzmu i powiązanych z nim zaburzeń, upośledzenia rozwojowe i niepełnosprawność ruchowa. Dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność, kwalifikują się do pomocy w okresie ich rozwoju zgodnie z ustawą o osobach niepełnosprawnych. Ponadto mogą korzystać z usług dla osób niepełnosprawnych świadczonych w ich gminie zamieszkania.

Rodzice mają prawo do świadczeń opiekuńczych z Tryggingastofnun (www.tr.is) związanych z  zwiększonymi wydatkami na niepełnosprawność dziecka. Ponadto Sjúkratrygging Íslands (www.sjukra.is)  zapłaci za urządzenia pomocnicze, szkolenia i koszty podróży.

Endurskoðað í desember 2018

Filmy dla bliskich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

1. Nagranie dotyczy procesu od momentu, gdy pojawia się podejrzenie o odchylenie rozwojowe
W nagraniu przybliżony jest proces od momentu, gdy pojawia się podejrzenie o odchylenie rozwojowe i potrzebne jest skierowanie do Państwowego Ośrodka Diagnostyki i Doradztwa, w którym przeprowadzana jest diagnoza.
Pomoc w przypadku podejrzenia odchylenia rozwojowego

2. Nagranie o prawach i możliwościach dla niepełnosprawnych dzieci na Islandii W nagraniu wytłumaczone są prawa i możliwości na Islandii. Zgodnie z prawem dzieci niepełnosprawne mają dostęp do usług i wsparcia, aby mogły cieszyć się taką samą jakością życia i równouprawnieniem, jak inne dzieci.
Wczesna interwencja i praca z dziećmi

3. Nagranie o prawach i możliwościach dla niepełnosprawnych dzieci na Islandii W nagraniu wytłumaczone są prawa i możliwości na Islandii. Zgodnie z prawem dzieci niepełnosprawne mają dostęp do usług i wsparcia, aby mogły cieszyć się taką samą jakością życia i równouprawnieniem, jak inne dzieci.
Możliwości i prawa niepełnosprawnych dzieci na Islandii

WAŻNE INFORMACJE

Kiedy dzieci i młodzież przychodzą do Ośrodka Diagnostyczno-Poradniczego, ważne jest żeby mieć na uwadze poniższe punkty.

Odpoczynek
Wywiady i badania mogą być bardzo wyczerpujące dla dzieci, dlatego ważne jest, żeby były wyspane i wypoczęte.

Podawanie lekarstw 
Rodzice są proszeni o niezmienianie trybu podawania leków dziecku, jest tu mowa o lekach na nadpobudliwość i zaburzenia zachowania.

Zabrać ze sobą 
Kiedy dziecko przychodzi na badania, ważne jest, żeby zabrało ze sobą istotne rzeczy, takie jak, okulary i aparat słuchowy. W przypadku, gdy oceniane są zdolności motoryczne, ważne jest żeby dziecko było w wygodnym ubraniu i miało ze sobą obuwie sportowe. Jeśli plan dnia jest długi, dobrze jest zabrać ze sobą drugie śniadanie.

Sprzęt pomocniczy
Jeśli dziecko używa sprzętów pomocniczych, takich jak szyny, chodziki, specjalne krzesło do pracy przy stole lub podstawek, aparat do porozumiewania się, itp. ważne jest żeby miało je ze sobą.

Jeśli trzeba zmienić plan badania
Jeśli rodzina, z jakiś przyczyn, nie może przyjść w terminie podanym w planie, ważne jest żeby powiadomić o tym Ośrodek Diagnostyczno-Poradniczy, nr. tel. 510-8400.

Jeśli są pytania
Jeśli rodzice mają pytania, najlepiej jest skontaktować się z łącznikiem dziecka, telefonicznie lub wysyłając email. Imię i nazwisko łącznika jest podane w planie badań dziecka oraz w innych dokumentach.

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, febrúar 2019