Aðgangur að rannsóknargögnum

Samkvæmt lögum um Ráðgjafar- og greiningarstöð ber stofnuninni að halda skrá yfir alla þá sem njóta þjónustu hennar, meðal annars í þeim tilgangi að nýta gögnin til vísindarannsókna. Til þess að sækja um gögn skal fylla út í umsóknareyðublað og senda ásamt þeim fylgiskjölum sem við eiga og tilgreind eru á umsóknareyðublaðinu. Smellið hér til að sækja umsóknareyðublaðið á pdf. formi. 

Umsóknareyðublað ásamt fylgigögnum sendist með tölvupósti á netfangið
rannsoknir@rgr.is. Ef um er að ræða nemaverkefni skal leiðbeinandi, sem ábyrgðarmaður rannsóknar, undirrita umsóknina. Ráðgjafar- og greiningarstöð áskilur sér rétt til að innheimta útlagðan kostnað vegna úrvinnslu og/eða afhendingar gagna.

 

Mat á gögnum

Rannsóknarnefnd starfandi á Ráðgjafar- og greiningarstöð fer yfir allar umsóknir um gögn og metur hvort rannsóknaráætlun samræmist áherslum og markmiðum stofnunarinnar og uppfylli siðferðilegar og aðferðafræðilegar kröfur. Þegar gögn, sem hafa orðið til í starfsemi stofnunarinnar, eru nýtt í rannsóknarskyni er meginreglan sú að sérfræðingar hennar séu samstarfsaðilar. Nefndin hittist að öllu jöfnu einu sinni í mánuði eða eftir þörfum.

Nánari upplýsingar veita nefndarmenn:

Marrit Meintema
Emilía Guðmundsdóttir
Ingibjörg Bjarnadóttir
Sandra G. Zarif

Sjá upplýsingar hér um starfsfólk Ráðgjafar- og greiningarstöðvar

(DM/23)