Državni centar za analizu i savetovanje

Državni centar za analizu i savetovanje radi na nivou cele zemlje sa decom i omladinom koji imaju neku vrstu invaliditeta. Centar radi prema zakonu 83/2003. Prema tom zakonu je deci i omladini garantovana dijagnostika i savetovanje u slučaju velikog zaostajanja u razvoju koji mogu  prouzrokovati invaliditet. U centru se izvršava dijagnoza i daju saveti i obrazovanje o tretmanu tipova invaliditeta, kako bi se umanjile posledice za dete. Centar takođe savetuje i informiše roditelje i stručne radnike o tretmanu invaliditeta. Centar ima veliku ulogu u tretmanu hendikepirane dece i pomoći njihovim porodicama.

Centar se bavi decom od rođenja do osamnaeste godine. Deca dolaze una ispitivanje u centar prema uputi specijalista, ukoliko postoji sumnja na zaostalost u razvoju. Najčešći razlozi upućivanja dece u centar su autizam, zaostalost u motoričkom razvoju i psihička zaostalost. Upute najčešće daju pedijatri, psiholozi i drugi specijalisti koji sa decom rade u vrtićima i školama. Pre nego što se deca upute u Centar, već je obavljena osnovna analiza zdravstenog stanja i razvoja deteta, a rezultati se šalju u centar.

Centar takođe radi na istraživanjima, registrovanju i edukaciji, te na taj način osigurava ekspertizu na području dečje psihopatologije. Centar sarađ sa drugim akademskim i istraživačkim ustanovama, kako u zemlji tako i u svetu.

Prema zakonu o hendikepiranim osobama, deca koja po dijagnozi imaju neku vrstu hendikepa imaju pravo na posebnu pomoć u godinama razvoja.  Usluge pružju centri za pitanja invalida, a i sve opštinama pružaju posebnu pomoć. Centri za pitanja invalida savetuju roditelje i pomažu pri podnošenju zahteva za dobijanje novčane pomoći pri Držnom osiguravajućem zavodu radi povećanih troškova u vezi nege hendikepiranog deteta.