Um ábyrgð sveitarfélaga

Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, þ.m.t. gæðum þjónustunnar, hvort sem hún er veitt af hálfu starfsmanna sveitarfélags eða af einkaaðilum samkvæmt samningi þar um, sbr. 7. gr. laganna.  Enn fremur skulu sveitarfélögin hafa innra eftirlit með framkvæmd þjónustunnar, þar á meðal með framkvæmd samninga sem sveitarfélögin gera við þjónustu- eða rekstraraðila um þjónustuna, sbr. 7. gr. laganna.

Sjá nánari upplýsingar hér. 

Hér má sjá yfirlit yfir öll sveitarfélög á landinu.

Þjónusta sveitarfélaga við fatlað fólk er með ólíkum hætti hérlendis enda sveitarfélögin ólík innbyrðis að stærð og gerð. Hér neðar er tengill á vefsíður stærri sveitarfélaga landsins þar sem sagt er frá þjónustu þeirra við fólk með fötlun og upplýsingar um aðstoð til aðstandenda fatlaðra og langveikra barna. Fyrir íbúa í minni sveitarfélögum landsins er fólki bent á að hafa samband við sitt sveitarfélag og fá upplýsingar.

Um ábyrgð Ráðgjafar- og greiningastöðvar

Mennta- og barnamálaráðuneytið fer með yfirstjórn málefna Ráðgjafar- og greiningarstöðvar (RGR). Með frumvarpi sem samþykkt var í ársbyrjun 2022 um RGR hefur hlutverk stofnunarinnar aðlagað að því að sinna betur verkefnum sem tengjast auknu samstarfi og samþættingu þjónustu í þágu barna. Lögð er rík áhersla á að ryðja burt hindrunum sem kunna að vera á því að börn njóti þjónustu sem þau eiga rétt á og að samvinna þjónustukerfa sé best til þess fallin að stuðla að því að barn fái þjónustu við hæfi.

Reynist þörf fatlaðs einstaklings fyrir þjónustu eða þörf fyrir stuðning meiri eða sérhæfðari en svo að henni verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal veita viðbótarþjónustu samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þjónustan kemur þá til viðbótar þeirri þjónustu sem veitt er á grundvelli annarra laga en ekki í stað hennar. Að jafnaði skal einstaklingur nýta sér almenna þjónustu, allt að 15 klukkustundum á viku, sbr. 26. og 27. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum.

 

Tenglar á vefsíður sveitarfélaga þar sem finna má upplýsingar um þjónustu við fatlað fólk: 

Þjónustumiðstöðvar í Reykjavík sinna málefnum fatlaðs fólks: 

Hér má sjá yfirlitskort yfir skiptingu hverfa í Reykjavík.

Vesturmiðstöð

Norðurmiðstöð

Austurmiðstöð

Suðurmiðstöð

Hér má smá yfirlit um þjónstu við fólk með fötlun í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu

Þjónusta fyrir fatlað fólk í Garðabæ

Þjónusta við fatlað fólk í Kópavogi

Þjónusta við fatlað fólk í Hafnarfirði

Þjónusta við fatlað fólk í Garðabæ

Þjónusta við fatlað fólk í Mosfellsbæ

Þjónusta við fatlað fólk á Seltjarnarnesi

Hér má sjá yfirlit um þjónstu við fólk með fötlun í stærri sveitarfélögum landsins: 

Þjónusta við fatlað fólk í Borgarbyggð

Þjónusta við fatlað fólk í Vesturbyggð

Þjónusta við fatlað fólk í Ísafjarðarbæ

Þjónusta við fatlað fólk í Skagafirði 

Þjónusta við fatlað fólk í Dalvíkurbyggð

Þjónusta við fatlað fólk á Akureyri

Þjónusta við fatlað fólk í Norðurþingi

Þjónusta við fatlað fólk í Fjarðarbyggð

Þjónusta við fatlað fólk á Fljótsdalshéraði

Þjónusta við fatlað fólk í Hornafirði

Þjónusta við fatlað fólk í Árborg

Þjónusta við fatlað fólk í Vestmannaeyjum

Ef þitt sveitarfélag er ekki á listanum hér ofar bendum við að hafa samband við skrifstofu sveitarfélags til að kanna hvernig meðferð mála fólks með fötlun er.
Listi yfir öll sveitarfélag á landinu er hér.