Glærur og upptökur vorráðstefnu 2019

Fimmtudagur 9. maí

Er hægt að hafa áhrif á færni og þroska barna?

Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Ingólfur Einarsson barnalæknir, Greiningar- og ráðgjafarstöð

Stefnumótun og aukið hlutverk umboðsmanns barna
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Salvör Nordal Umboðsmaður barna

Þróun verklags skólaþjónustu í anda snemmtækrar íhlutunar
Glærur
Upptaka af fyrirlestri
Þorsteinn Hjartarson sviðsstjóri, Fjölskyldusvið Árborgar

Barnið í forgrunni. Nýtt verklag í þjónustu við börn
Glærur
Upptaka af fyrirlestri
Helgi Hjartarson deildarstjóri skólaþjónustu, Þjónustumiðst. Laugardals og Háaleitis

Snemmtæk íhlutun dreifbýlisfjölskyldna með fjarþjónustu atferlisfræðings
Glærur
Upptaka af fyrirlestri
Dr. Kristín Guðmundsdóttir lektor, sálfræðideild Háskólans á Akureyri

Okkar sýn
Glærur
Upptaka af fyrirlestri
Axel Þór Eysteinsson og Hildur Gottskálksdóttir foreldrar 

Málstofa A

Tennur sem hluti af líkamanum
Glærur
Upptaka af fyrirlestri
Eva Guðrún Sveinsdóttir tannlæknir

TEACCH hugmyndafræðin í framkvæmd - samvinna og íhlutun
Glærur 
Uppptaka af fyrirlestri
Áslaug Melax leikskólasérkennari og einhverfuráðgjafi, fræðslusvið Akureyrarbæjar - 

Move It To Improve It (MiTii)
Glærur
Uppptaka af fyrirlestri
Stefán Örn Pétursson sjúkraþjálfari, AFL sjúkraþjálfun

Heilsuskóli Barnaspítalans
Glærur verða ekki birtar
Upptaka af fyrirlestri
Tryggvi Helgason barnalæknir, Barnaspítala Hringsins

Málstofa B

Markviss félagsfærnikennsla í leikskóla
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Bára Fanney Hálfdanardóttir sálfræðingur, Greiningar- og ráðgjafarstöð

Aðstæður innflytjendafjölskyldna sem eiga fötluð börn
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Dr. Guðbjörg Ottósdóttir lektor, félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands

Virknimiðuð nálgun að bættri hegðun
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Atli Magnússon atferlisfræðingur, Arnarskóla

Eflum færni með samvinnu – reynsla af Æfingastöðinni
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Hólmdís Methúsalemsdóttir iðjuþjálfi, Æfingastöðin

 

Föstudagur 10. maí

Tvítyngi og þroskafrávik í máli: mikilvægi snemmtækrar íhlutunar
Glærur verða ekki birtar 
Upptaka af fyrirlestri
Dr. Elín Þöll Þórðardóttir talmeinafræðingur, prófessor McGill Háskóla

Að ala upp tvítyngd börn á Íslandi
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Kriselle Lou Suson Jónsdóttir menntunarfræðingur og brúarsmiður, Miðja máls og læsis

Snemmtæk íhlutun í málþroska og læsi í leikskólum – þróunarverkefni
Glærur  
Upptaka af fyrirlestri
Ásthildur Bj. Snorradóttir talmeinafræðingur, skrifstofa fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðar og Talþjálfun Reykjavíkur

AEPS – samvinna foreldra og fagfólks
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Helga Kristinsdóttir sálfræðingur, Greiningar- og ráðgjafarstöð

Fjárfest til framtíðar - endurskoðun á þjónustu við börn
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Erna Kristín Blöndal lögfræðingur, skrifstofustjóri barna- og fjölskyldmála í Félagsmálaráðuneyti

Að brjóta múra: faglegt frístundastarf fyrir öll börn
Glærur 
Upptaka af fyrirlestri
Heiðrún Janusardóttir verkefnisstjóri æskulýðs- og forvarnarmála Akraneskaupstaðar og
Rut Jörgensdóttir aðjúnkt, Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Okkar reynsla af snemmtækri íhlutun
Glærur og upptaka verður ekki birt
Berglind Jóna Jensdóttir og Jón Helgi Hreiðarsson foreldrar

Snemmtæk íhlutun – mín reynsla
Erindi flutt án glæra -
Upptaka af fyrirlestri
Jóna Gísladóttir foreldri