สิ่งสำคัญที่ควรรู้ - mikilvægt að vita (tælenska)

เมื่อเด็กและเยาวชนจะเข้ารับบริการที่ศูยน์การวินิจฉัยสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือประเด็นต่อไปนี้.

การพักผ่อน

เนื่อกจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องนอนหลับให้เพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอด้วย.

การใช้ยา

ผู้ปกครองขอให้ไม่เปลี่ยนการใช้ยาของเด็ก, เพราะถือว่าเพื่อใช้เนื่องจากอาการสมาธิสั้นและอาการรบการพฤติกรรม.

สิ่งที่ควรนำมาด้วย

เมื่อเด็กจะเข้ารับทำการสังเกตการณ์สิ่งที่สำคัญต้องนำมาคือสิ่งที่จำเป็นที่ใช้เช่น แว่นตาและเครื่องช่วยในการได้ยิน (หูฟังเทียม). การประเมินทักษะด้านการเคลื่อนไหวสิ่งสำคัญคือเด็กต้องสวมเสื้อผ้าสบายและนำรองเท้ากีฬามาด้วย. จะดีมากถ้าเตรียมเสบียงสำหรับวันนั้นที่มีกำหนดรายการยาว.

อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ถ้าบุตรของคุณใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเช่น อุปกรณ์พยุงกระชับ, อุปกรณ์ช่วยการเดิน, เก้าอี้นั่งทำงานแบบพิเศษหรือเบาะลองนั่ง, อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารหรือสื่งอื่นที่สำคัญนำมาด้วย.

ถ้าหากจำเป็นต้องเปลี่ยนกำหนดรายการ

หากด้วยเหตุผลใดก็ตามครอบครัวไม่สมารถเข้าพบตามกำหนดได้สิ่งสำคัญควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ Greiningarstöð (ศูนย์การวินิจฉัย) หมายเลข ๕๑๐-๘๔๐๐.

หากมีคำถาม

หากผู้ปกครองมีคำถามจะดีที่สุดติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับบุตรของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล. ชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเชื่อมโยงบุตรคุณจะปรากฎตามกำหนดรายการของบุตรและตามเอกสารอื่นๆ.

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, febrúar 2019