Við leitum að iðjuþjálfa!

Hefur þú brennandi áhuga á að starfa að fjölbreyttum verkefnum tengdum fjölskyldum fatlaðra barna með þverfaglegu teymi starfsfólks Ráðgjafar- og greiningarstöðvar? Auglýst er laust til umsóknar starf iðjuþjálfa á sviði Langtímaeftirfylgdar. Langtímaeftirfylgd sinnir fötluðum börnum og unglingum sem ætla má að þurfi sérhæfða þjónustu til lengri tíma. Þjónusta sviðsins er þverfagleg og tekur mið af þörfum barna og fjölskyldna þeirra. Byggt er á ráðgjafar- og teymisvinnu með áherslu á fjölskyldumiðaða þjónustu.

 Helstu verkefni og ábyrgð: 

  • Mat á hreyfifærni og hreyfiþroska barna
  • Ráðgjöf, fræðsla og eftirfylgd fyrir börn og unglinga með alvarleg þroskafrávik í samvinnu við fjölskyldur og fagaðila m.a um hreyfifærni, hjálpartæki og aðgengismál
  • Þátttaka í fræðslu- og rannsóknarstarfi 

Hæfniskröfur :

  • Íslenskt starfsleyfi sem iðjuþjálfi
  • Góð samskipta- og samstarfshæfni og færni til að starfa í teymi
  • Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
  • Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Þekking og áhugi á tölvu- og tæknitengdum lausnum er æskileg

Frekari upplýsingar um starfið:

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Iðjuþjálfafélag Íslands hafa gert.

Umsókn um starfið skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Sótt er um starfið á starfatorg.is. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði frá birtingu auglýsingar þessarar.

Á Ráðgjafar- og greiningarstöð starfa um 60 starfsmenn. Hlutverk stofnunarinnar er að tryggja að börn með alvarlegar þroskaskerðingar sem leitt geta til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem bæta lífsgæði þeirra. Sjá nánar www.rgr.is. Ráðgjafar- og greiningastöð er framsækin stofnun með fjölskylduvæna starfsmannastefnu sem býður m.a. upp á sveigjanlegan vinnutíma. Gildi stofnunarinnar eru fagmennska, framsækni, velferð og virðing.

Nýir starfsmenn fá handleiðslu og starfsþjálfun á aðlögunartíma og er lögð áhersla á þróun í starfi og tækifæri til sí- og endurmenntunar.

 Starfshlutfall er 80-100%

Umsóknarfrestur er til og með 28.11.2022

Nánari upplýsingar veitir

Marrit Meintema, verkefnastjóri - marrit.meintema@rgr.is - 510 8400
Ingólfur Einarsson, sviðsstjóri - ingolfur.einarsson@rgr.is - 510 8400

Smelltu hér til að sækja um starfið