Laus sæti á námskeiðið Ungmenni með einhverfu og önnur þroskafrávik

Ráðgjafar- og greiningarstöð auglýsir laus sæti á námskeiðið Ungmenni með einhverfu og önnur þroskafrávik sem haldið verður 27. apríl nk. frá kl. 9.00 – 16.00 í fyrirlestrarsal DeCode í Reykjavík. Námskeiðið er ætlað foreldrum, aðstandendum og starfsfólki sem sinnir umönnun, ráðgjöf, þjálfun og kennslu ungmenna með einhverfu og önnur þroskafrávik frá 13 ára aldri.

Fjallað verður um ódæmigert þroskaferli, styrkleika, áskoranir og hvernig það er að vera öðruvísi.  Rætt verður um áhrifaþætti varðandi sjálfsmynd, líðan, samskipti og tengsl þeirra við geðheilsu svo sem kvíða og þunglyndi. Ennfremur verður farið yfir samspil þroska og færni í daglegu lífi og hvernig skipulag og aðlögun umhverfis getur stuðlað að aukinni þátttöku og lífsgæðum ungmenna í þessum hópi.  Farið verður yfir hvort greining feli í sér létti eða sorg og hvaða þýðingu hún hefur fyrir viðkomandi einstakling, fjölskyldu hans og nærsamfélagið. Fjallað verður um viðurkennt verklag í þjónustu auk þess sem foreldri mun segja frá eigin reynslu. Námskeiðið er byggt á fyrirlestrum og umræðum.

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur efli þekkingu og skilning á þörfum ungmenna með ódæmigerðan taugaþroska, auki hæfni sína til að takast á við ýmsar áskoranir í daglegu lífi, geti miðlað þekkingu til fjölskyldu eða samstarfsfólks og tileinki sér jákvæð viðhorf og lausnamiðaða hugsun

Nánari upplýsingar og skráning er hér.