Tákn með tali - (fjarkennsla 1123)

Staðsetning: Fjarkennsla (zoom)

Dagsetning og tími: 15. nóvember 2023 frá klukkan 09:00-16:00, 8 kennslustundir.

Fagaðili: 28.300.- Aðstandandi: 8.300.-

Hverjum er námskeiðið ætlað? 
Námskeiðið er ætlað þeim sem áhuga hafa á að kynna sér TMT tjáskiptaaðferðina og fjölbreytta notkun hennar. Sérstaklega á það við um starfsfólk leikskóla, grunnskóla og annara stofnana þar sem þörf er á skýru málumhverfi. Ástæður geta til dæmis verið seinkaður málþroski, fötlun eða fjölmenningarlegt málumhverfi.

Lýsing:
TMT er tjáskiptaaðferð sem er ætluð heyrandi fólki, bæði börnum og fullorðnum sem eiga við mál- og talörðugleika að stríða. Aðferðin hefur einnig nýst börnum vel sem eru með erlent móðurmál og þurfa að aðlagast nýju málumhverfi. Jafnframt hefur TMT verið notað í auknum mæli til almennrar málörvunar fyrir ung börn bæði hér á landi og erlendis. TMT byggist á því að tákn, látbragð, svipbrigði og bendingar eru notuð á ákveðinn hátt samhliða tali. Tilgangurinn er meðal annars að gera málumhverfið skýrara og auðvelda tjáningu. Bætt tjáning hefur jákvæð áhrif á hegðun og líðan og stuðlar að sterkari sjálfsmynd. Misjafnt er hvenær byrjað er að kenna tákn með tali en í mörgum tilvikum er það notað með börnum allt frá fæðingu.

Fjallað verður um hugmyndafræði TMT. Kennd verða tákn sem nýtast í daglegu starfi með notendum á öllum aldri. Kynntar verða hugmyndir og leiðir til að örva tjáskipti með TMT. Gerðar verða æfingar og verkefni.Námskeiðið byggist á fyrirlestrum, kennslu tákna, æfingum og verkefnum. Áhersla er á virkni þátttakenda á námskeiðinu og að þeir deili með sér hugmyndum og verkefnum.

Markmið 
Að loknu námskeiði eiga þátttakendur að:

  • þekkja hugmyndafræðina sem liggur að baki TMT
  • hafa umtalsverðan táknafjölda á valdi sínu
  • geta notað TMT í starfi
  • geta verið sjálfstæðir í vinnubrögðum með TMT.

Umsjón
Herdís Hersteinsdóttir, þroskaþjálfi
Inger J. Daníelsdóttir, þroskaþjálfi

Námskeiðsgjöld og greiðsluskilmálar

Skráningu á námskeiðið Tákn með tali lýkur 8. nóvember 2023, en hægt verður að skrá sig á biðlista eftir það ef það er laust pláss. Eingöngu er hægt að ljúka skráningu með debet- eða kreditkortagreiðslu. 

Forföll/afskráningu þarf að tilkynna skriflega viku fyrir námskeiðsdag með því að senda tölvupóst á fraedsla@greining.is og fær þá skráður þátttakandi fulla endurgreiðslu. 

Nánari upplýsingar um greiðsluskilmála ásamt skráningar- og umsýslugjaldi má finna hér.

Heiti námskeiðs
Dagsetning
Dagar
Tími
Staðsetning
15. nóv 2023
mið
09:00-16:00
Fjarkennsla (zoom)